His Highness Mir Fateh Khan Talpur – II

His Highness Mir Fateh Khan – II, son of HH Mir Sher Muhammad Khan Talpur

Photo of HH Mir Fateh Khan Talpur, the eldest son of HH Mir Sher Muhammad Talpur
HH Mir Fateh Khan Talpur